Ocenenia, súťaže, press

Mak ateliér projekty, ktoré boli ocenené v súťažiach a objavili sa v tlači.