CHAUMONT sur LOIRE (súťaž)

krajina

CHAUMONT sur LOIRE (súťaž) - festival záhradnej tvorby - každý zo súťažiacich má k dispozícii 1árový pozemok, na ktorom musí spracovať zadanie - tohoročná téma bola svet v pohybe