VODNÝ AREÁL PODUNAJSKÉ BISKUPICE (štúdia)

krajina

VODNÝ AREÁL PODUNAJSKÉ BISKUPICE (štúdia) - ideové riešenie sadových úprav pri bývalom štrkovisku  s potenciálom prírodného kúpaliska

investor: Markrop architektonický ateliér
výmera: 3,65ha