SÚKROMNÁ ZÁHRADA NITRA

krajina

SÚKROMNÁ ZÁHRADA NITRA - zaujímavým prvkom záhrady sa stal trvalkový chodník s andezitovými šlapákmi s prevažujúcou výsadbou sukulentov znášajúcich čiastočné zašlapávanie - v zadnej časti záhrady vznikla štrková plocha pre sezónne umiestnenie malého bazéna - výmera: 330m2