PARK BRATISLAVA (štúdia)

krajina

PARK BRATISLAVA (štúdia) - parková úprava pri novom bytovom komplexe - Nový Háj - zakomponovaná do existujúcej stromovej výsadby 

investor: ITB architektonický ateliér
výmera: 5800 m2