NÁHRADNÁ VÝSADBA BRATISLAVA (projekt) 

krajina

NÁHRADNÁ VÝSADBA BRATISLAVA (projekt) - celkové riešenie vychádza z urbanisticko-architektonického riešenia obslužných komunikácií a požiadaviek zadávateľa na vytvorenie útočiska pre zamestnancov. Návrh sa snaží v maximálne možnej miere rešpektovať okolitý biotop lužných lesov - výmera: 325m2