VODNÝ SVET SKALICA (súťaž)

mesto

VODNÝ SVET SKALICA (súťaž) - 2.miesto