Závlaha

Vybudovanie a udržovanie záhrady okolo Vášho domu vyžaduje mnoho úsilia, času a finančných prostriedkov. Najlepším riešením je automatický zavlažovací systém, ktorý sa stal už takmer štandardným vybavením novo zakladaných záhrad. Moderné zavlažovacie systémy pracujú v nočných hodinách, keď je hodnota výparu najnižšia a preto spotrebujú až o 30% menej vody. Zavlažovací systém sa postará o Vašu záhradu aj v dobe Vašej neprítomnosti. Vďaka zrážkovému senzoru systém reaguje na zmeny počasia a nezavlažuje nadbytočne.

Postup realizácie:


1. Prvá návšteva u zákazníka

 • - oboznámenie zákazníka s automatickým zavlažovacím systémom.
 • - zameranie pozemku
 • - informácie o zdroji vody (čerpacia skúška vrtu, určenie typu čerpadla); v prípade vodovodu zmeranie tlaku a prietoku
 • - pokiaľ nemáte na pozemku studňu, vieme Vám odporučiť spoľahlivú firmu, zaoberajúcu sa vŕtaním studní
 • - určenie umiestnenia ovládacej jednotky, dažďového senzora, šachty s ventilmi

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie a predloženie cenovej ponuky

 • - vypracovanie projektu a cenovej ponuky je zdarma

3. Objednávka diela vrátane záruky na dielo

 • - spísanie objednávky diela (podmienky záruky sú obsahom záručného listu)

4. Poskytnutie zálohy na materiál 60% z ceny za dielo

5. Vlastná realizácia

 • - vytýčenie postrekovačov a trasy výkopov
 • - vykopanie rýh pomocou drážkovača
 • - uloženie armatúr a elektrorozvodov, následná montáž postrekovačov
 • - pripojenie na zdroj vody (vodovod, studňa), natlakovanie a skúška
 • - zapojenie riadiacej jednotky a dažďového senzora
 • - zahrnutie a zhutnenie výkopov

6. Odovz danie diela a obozn ámenie zákazn íka s obsluhou závlahy

 • - odovzdanie návodov na obsluhu a záručných listov k závlahe a k čerpadlu.

7. Prevzatie doplatku z ceny za dielo

8. Zazimovanie

 • - každoročné jesenné zazimovanie stlačeným vzduchom, pre zachovanie záručnej doby troch rokov
 • - jarné spúšťanie závlahy vrátane kontroly celého systému a nastavenia riadiacej jednotky

Na stiahnutie:


ceny komponentov závlah si môžete pozrieť priamo na stránke nášho dodávateľa

Takács

závlaha, závlahy, postrekovače, pozemok senzor